Yaşam Destek Sigortaları

Özel ürünümüz olan Yaşam Destek Sigortaları ile hepimizin korkulu rüyası olan tehlikeli hastalıklara karşı ,Sizleri güvence altına alıyoruz.

 

Bu sigorta, kanser ve kalp krizi başta olmak üzere böbrek yetmezliği, organ nakilleri, körlük ve MS hastalıklarının başınıza gelmesi durumunda tedavi ücretlerinizde kullanmanız için teminat ödemektedir.

Bu teminatı tedavi ücretlerinizde kullanabileceğiniz gibi, istediğiniz herhangi bir amaç için kullanabilirsiniz. Örneğin ; çocuğunuzun eğitimi için kullanmak gibi.


Ürünümüz Ferdi Kaza,Acil Sağlık,Kritik Hastalıklar ve Yurtdışı İkinci Görüş teminatını kapsar.
Yurtdışı İkinci Görüş (her tanı için bir kez görüş ücretsiz.)


Ferdi Kaza;


Ölüm Teminatı : 50.000.-TL

Sürekli Sakatlık Teminatı : 50.000.-TL

Acil Sağlık : 5.000.-TL

Gündelik Hastane Tazminatı 100 TL günlük , 5 gün, toplam 500 TL

Kritik Hastalıklar : 50.000.-TL


  • Kanser
  • Kalp Krizi
  • Önemli Organ Nakli Ameliyatı
  • Körlük
  • İnme – Felç
  • Böbrek Yetmezliği
  • Kol veya Bacak Kaybı ( Paraplejia )
  • MultipleSclerosis (MS)

Ürün oldukça sık görülmeye başlanan kanser vakaları dahil 8 kritik hastalığa karşı güvence sağlamaktadır.

Ürünümüz bir sağlık sigortası değildir.Kanser, MS, felç vb. hastalıklara yakalandığına dair teşhis konulan müşterilere , poliçe teminatı çerçevesinde ücretsiz yurtdışı ikinci görüş olanağı sağlanmaktadır.

Teşhisi kesinleşen müşterilerimize poliçe teminatı olan 50.000 TL. hemen verilmektedir. Müşteriler bu bedeli istedikleri gibi kullanmakta özgürdürler.Poliçe bu yönüyle diğer poliçelerden farklılık arz etmektedir.

Poliçede aksi belirtilmediği sürece 18-56 yaş aralığı için teminat geçerlidir.

Teminat dışı haller :

Sigortalının, hastalığının teşhisinden sonra 30 gün içinde vefatı gerçekleşirse, teminat ödemesi yapılmayacaktır.

Hastane peşin tazminat ödemesinde ve kritik hastalıklarda 90 günlük bekleme süresi vardır.

**Poliçe ile Sigortalı, yukarıda belirtilen limitler çerçevesinde ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile aşağıda belirtilen özel şartlar kapsamında teminat altına alınmıştır. Kaza Sonucu Ölüm Klozu Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Klozu Ek teminatlar;Acil Sağlık+Gündelik Hastane teminatı+Kritik Hastalıklar+Yurtdışı 2. Görüş

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları