MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadırlar.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorundadır.

Not: Aniden ve hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır.

Kapsama Giren Teminatlar

  • Ölüm Teminatı : Bu sigorta ile teminat kapsamında olan kazaların gerçekleşmesi sonucunda, sigortalının kaza gerçekleştikten sonra 2 yıl içinde hayatını kaybetmesi durumunda sigortalının hak sahiplerine gerekli tazminat ödemesi yapılacaktır.
  • Sürekli Sakatlık Teminatı : Teminat altında olan bir kazanın gerçekleştikten sonraki 2 yıl içerisinde sürekli bir sakatlığa yol açması durumunda tıbbı tedavi süreçleri sonunda gerekli ödemeler sigortalının tarafına yapılacaktır.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Bilgilendirme Formu

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula