Çarpma çarpışma durumlarında:

 • Poliçe fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli
 • kaza zaptı yoksa detaylı beyan
 • Alkol raporu, tasdikli
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Yük taşıyan araçlarda Sevk İrsaliyesi
 • Kantar Fişi
 • Römork (Frigrofik kasa olanlarında)hasarlarında Uygunluk Belgesi ve Resimleri 
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Ağır hasarlı araçlarda Trafikten çekme belgesi
 • Hurdaya ayrılan araçlarda da hurda belgesi
 • Hasar yurt dışında gerçekleşirse, hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın sureti
 • Uluslar arası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki

Çalınma durumlarında:

 • Karakol ilk müracaat zaptı, tasdikli
 • 30 gün bekleme süresi sonrasında
 • Trafik Şube, Karakol, Oto Hırsızlık Masası'na yazılan yazıların cevapları
 • Trafikten Çekme Belgesi ya da çalınmıştır kaşeli Ruhsat Aslı
 • Vergi Dairesi ilişik kesme belgesi
 • Vekaletname aslı (Örnek Vekalet Şirketimizce verilecektir)
 • Prim makbuzu
 • Aracın trafik dosyası
 • Aracın anahtarları

Yanma Durumlarında:

 • İtfaiye Raporu

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

Maddi hasarlarda:

 • Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli
 • Mağdur aracın ruhsat fotokopisi
 • Mağdur aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi
 • Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası
 • Poliçe fotokopisi
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Sigortalı araç sürücüsünün Alkol raporu tasdikli
 • Sigortalı araç sürücüsünün Ehliyet fotokopisi
 • Sigortalı araç ruhsat fotokopisi

Bedeni hasarlarda :

 • Yaralanma durumunda:

  -Trafik kazası tespit tutanağı
  -Tedavi masraf belgelerinin aslı (Reçete, Fatura, Makbuz)

 • Maluliyet Durumlarında:
  -Trafik kazası tespit tutanağı
  -Maluliyet % sini gösteren Maluliyet Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak)
  -Malülün kazanç durumunu tevsik edici belge
 • Ölüm durumunda:
  -Trafik kazası tespit tutanağı
  -Aile nüfus kayıt örneği
  -Ölüm muayene zaptı
  -Veraset ilamı
  -Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge

Sigortalımız tarafından Mahkeme Kararı neticesi Ölen kişinin yakınlarına ödeme yapılmışsa:

 • Mahkeme kararı
 • İcra emri
 • Ödeme makbuzları

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

Ölüm durumunda:

 • Kaza tutanağı tasdikli
 • Ölüm muayene zaptı
 • Veraset ilamı.

Maluliyet durumunda:

 • Kaza tutanağı tasdikli
 • Malülüyet % ni gösteren maluliyet raporu ( Tam teşekküllü hastaneden)

Yaralanma durumunda:

 • Kaza tutanağı tasdikli
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı(Fatura Reçete Makbuz )
 • Hastaneden epikriz raporu

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Sigortalının karakola müracaat zaptı, tasdikli
 • Görgü tespit tutanağı tasdikli
 • Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı(Hasardan30 gün sonra alınacak)
 • Olay yerinde tahribat varsa fotoğraf
 • Hasar gören malların faturası (İşyerleri için)
 • Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları(İşyerleri için)
 • Envanter kayıtları (İşyerleri için)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir

 • Poliçe fotokopisi
 • Poliçe prim makbuzu
 • Sigortalının beyanı
 • Fotoğraf
 • Hasar gören camın faturası

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Kaza ile ilgili tutanak
 • Mağdurun Sigortalıdan talep yazısı
 • Sigortalının olayı anlatan beyanı
 • Varsa görgü tanıklarının beyanları

Yaralanmalarda

 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, Fiş, Reçete)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • İş güvenliği veya S.S.K. müfettişlerinin kaza raporları
 • İş kazası ile ilgili tutanaklar
 • İşçinin iş akdi
 • Kaza geçiren işçinin maaş bordrosu(altı aylık)
 • İşçi ya da S.S.K. tarafından İşverene tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi
 • İşveren aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı, icra emri, ödeme makbuzları
 • Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname

Ölümlerde;

 • Ölüm raporu
 • Veraset ilamı

Maluliyet ve yaralanmalarda

 • Hastane raporu
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, Fiş, Reçete)

Taşınan para ve kıymet sigortaları;

 • Hadise ile ilgili tutanak
 • Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler
 • Talepname

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Zarar gören kişilerin sigortalı araçta ne sıfatla bulunduğunun belgesi, Yolcumu muavin mi, şoför mü?( tutanaklarda yok ise)
 • Şoför ve muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge

Ölüm Durumunda;

 • Ölüm raporu
 • Veraset ilamı
 • Nüfus kayıt örneği

Maluliyet durumunda;

 • Maluliyet % sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden)

Yaralanma Durumlarında;

 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, fiş, reçete)
 • Hastane Ekipriz raporu

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Trafik kazası tespit tutanağı veya bilirkişi raporu
 • Zarar gören kişilerin yolcu olduklarının belgesi(yolcu bileti)
 • Şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi
 • Ruhsat fotokopisi
 • Sürücünün ehliyet fotokopisi
 • Sürücünün alkol raporu

Ölüm durumunda;

 • Ölüm raporu
 • Veraset ilamı
 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölen yolcunun kazanç durumunu tesvik edici belge

Maluliyet durumunda;

 • Maluliyet % sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden)
 • Malul kişinin kazanç belgesi

Yaralanma durumunda;

 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete)
 • Hastane ekipriz raporu

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Poliçe fotokopisi
 • Seyahat bileti
 • Gümrük kayıtları (Seyahatin gerçekleştiğini gösterir)
 • Fatura asılları(Sağlanan tıbbi yardımların detaylı dökümünü gösterir)
 • Reçete, ilaç faturaları
 • Resmi kurumların raporları(Seyahat esnasında trafik kazası veya adli bir kaza olduğunda gereklidir)
 • Ölüm raporu(Cenaze nakilleri için gereklidir)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Poliçe fotokopisi
 • Prim makbuzu
 • Olayın oluşunu anlatan beyan(Olay karakola intikal etmişse tutanaklar)
 • Rehinli binalarda muvaffakatname
 • İtfaiye raporu(İtfaiye gelmişse)
 • Takipsizlik kararı, davanın uzaması halinde savcılık iddianamesi
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı
 • Talepname
 • Giriş çıkış faturaları, envanter (Sigortalı işyeri emtea ve demirbaş hasarlarında)
 • Meteoroloji raporu(Fırtına hasarlarında)
 • Karakol zaptı (Araç çarpması hasarlarında)
 • Tutanak(Dahili su hasarlarında, üçüncü kişinin kusuru varsa, bina yöneticisinin de, bulunduğu olayı anlatan tutanak)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Poliçe fotokopisi
 • Prim makbuzu
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı
 • Talepname
 • Hak ediş raporu(Hasar tarihini kapsayan)
 • Keşif özeti
 • Sözleşme (Müteahhit ve işverenin yapmış olduğu)
 • Meteoroloji raporu(Fırtına sonucu zarar oluşursa)
 • İtfaiye raporu(Yangın sonucu zarar oluşursa)
 • Karakol tutanakları(Hırsızlık.vs. sonucu hasar oluşursa)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Poliçe fotokopisi
 • Prim makbuzu
 • Talepname
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı
 • Teknik /yetkili servis raporu (Fiyatlandırmalı)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Poliçe fotokopisi
 • Prim makbuzu
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı
 • Talepname
 • Hak ediş raporu (Hasar tarihini kapsayan)
 • Keşif özeti
 • Sözleşme (Müteahhit ile işverenin yapmış olduğu)
 • Meteoroloji raporu (Fırtına sonucu zarar oluşursa)
 • İtfaiye raporu (Yangın sonucu zarar oluşursa)
 • Karakol tutanakları(Hırsızlık.vs. sonucu zarar oluşursa)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Poliçe fotokopisi
 • Prim makbuzu
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı
 • Teknik/yetkili servis raporu(Fiyatlandırmalı)
 • Talepname
 • Karakol zaptı(Hırsızlık vs.sonucu hasar oluşursa)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Poliçe(Sigortalı tarafından cirolu ve aslı olacak)
 • Fatura(Sigortalı malların tamamına ait, aslı ya da sureti olacak)
 • Konşimento, Humule senedi, CMR, Sevk irsaliyesi
 • Kargo raporu
 • Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri(İthalatta, giriş İhracatta,çıkış beyannamesi verilecek)
 • Gümrük muayene tutanağı
 • Gümrük rezerv zaptı(Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek)
 • Müfrez ordino(Sigortalı mal teslim belgesi.Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir)
 • Taşıma sözleşmesi (Taşıma işi sözleme ile ihale edilmiş ise düzenlenir)
 • Protesto mektubu (Rüculu hadiselerde taliye akabinde üç gün içinde nakliyeciye ya da gemi acentesine çekilir)
 • Trafik kazası tespit tutanağı, ruhsat fotokopisi, sürücünün ehliyeti(Hasar trafik kazası nedeni ile olmuş ise)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir.

 • Poliçe fotokopisi
 • Prim makbuzu
 • Beyan
 • İşletme ruhsatı
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Sınıf (Class) Belgesi
 • Güverte ve makine jurnalleri (Kaza ile ilgili)
 • Meteoroloji raporu
 • Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi
 • Deniz raporu (Kaptanın tuttuğu bir rapordur, yolculuk esnasında oluşan her türlü kazanın oluşunu mahkemeye gemi adamları ile birlikte tespit ettirir.)

Şirket, hasarın oluş durumuna göre gerektiğinde yukarıdaki evraklardan farklı evrak taleplerinde de bulunabilir

Teklif Al Hasar Sorgula