İş yeri Paket Sigortası ile iş yeri binanız, muhteviyatınız (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta bedeline kadar güvence altına alabilirsiniz.

Teminat altına alınan rizikolar:

 •  Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Yangın Mali Mesuliyet

  -Kiracının malike (mal sahibine) karşı sorumluluğu
  -Malik (mal sahibinin) kiracıya karşı sorumluluğu
  -Malik (mal sahibinin) veya kiracının komşularına karşı sorumluluğu
   
 •  Ek Teminatlar ( Dahili Su, Duman , Hava Taşıtları Çarpması , Kara Taşıtları Çarpması)
 •  Sel ve su baskını
 •  Fırtına
 •  Yer Kayması
 •  Kar Ağırlığı
 •  Enkaz Kaldırma Masrafları
 •  Alternatif İşyeri Masrafları
 •  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
 •  Terör Sorumluluk
 •  Hırsızlık
 •  Cam kırılması

Aynı zamanda İşyeri Paket Sigortası, İşyeri Yardım Hizmetlerini kapsamaktadır.

Poliçenizi yaptırırken, özellikle 3.şahıs emteası varsa bildirilmelidir.

 • Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Seçime bağlı ek teminatlar:

 •  Deprem ve yanardağ püskürmesi
 •  Enflasyondan koruma
 •  Ferdi Kaza
 •  3. Şahıs Mali Sorumluluk
 •  İşveren Mali Sorumluluk
 •  Taşınan Para
 •  Emniyeti Suistimal
 •  Makine Kırılması
 •  Elektronik Cihaz
 •  Kasa Yangın
 • Kira Kaybı

  -Kiracının kira kaybı
  -Mal sahibi veya intifa sahibinin kira kaybı
   
 •  Kar Kaybı / İş Durması

Yangın Sigortası Genel Şartlar Hırsızlık Sigortası Genel Şartlar Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartlar Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartlar Makine Kırılması Sigortası Genel Şartlar 3.Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları İşyeri Paket Sigortası Bilgilendirme Formu İşyeri Yardım Hizetleri

 

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula