Elektronik Cihaz Sigortaları, sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken uğrayabileceği ani ve beklenmedik zararları, elektronik cihaz genel şartları ve poliçe özel şartları kapsamında teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Elektronik Cihaz Teminatları

Cihazların deneme devresinden sonra;

 •  Normal çalışır halde iken
 •  Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
 •  Dururken

ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi zıya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır:

 • İşletme personelinin hatalı kullanımı
 • Hırsızlık
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Fırtına, sel-su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar
 • Dahili su hasarları

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar ;

 •  Teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen zıya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları,
 •  Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki zıya ve hasarları
 •  Deprem
 •  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör

Elektronik Cihaz Sigortasında sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula