İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine inşaat faaliyetleri ile ilgili ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem , toprak kayması seylap vb.) yangın, yıldırım, infilak, şantiye ve işletme kazaları, dikkatsizlik, sabotaj nedeniyle oluşacak risklere karşı inşaatınızı güvence altına alır.İnşaat All Risk Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

İnşaat All Risk Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

 •  Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
 •  Yangın, yıldırım, infilak
 •  Hırsızlık
 •  Hava/Kara taşıtları çarpması

vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar;

 • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları
 • İnşaat makineleri ( CPM )
 • Şantiye Tesis ve Ekipmanları ( CPE )
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk / Çapraz sorumluluk
 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Bakım devresi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 • Teminat kapsamına giren herhangi bir hasar sonucu ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye ve fazla mesai ücret zamları
 • Mevcut tesis ve yapılara gelebilecek zararla

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

İnşaat Sigortaları Genel Şartları İnşaat Sigortası Bilgilendirme Formu

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula