İşletmelerde bulunan test ve deneme süresi tamamlanan makinelerin, normal çalışır durumda iken ani ve beklenmedik her tür sebeple meydana gelebilecek zararları Makine Kırılması Sigortası genel ve özel şartları kapsamında teminat altına alan sigorta poliçesidir.

Makine Kırılması Sigortası Teminatlar

Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler;

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,

 •  Normal çalışır halde iken
 •  Ayni iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
 •  Dururken

ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi zıya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;

 •  İşletme kazaları
 •  Hatalı tasarımın yol açacağı zıya ve hasarlar
 •  Kısa devre, diğer elektriksel nedenler
 •  Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
 •  Kazanlardaki su eksikliği
 •  Su çekiçlemesi
 •  Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar
 •  Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

İsteğe bağlı alınabilecek teminatlar;

 •  Fiziki infilak
 •  Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
 •  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen zıya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve ücret zamları
 • Hareketli iş makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık)

Makine Kırılması Sigortasında sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları Makine Kırılması Bilgilendirme Formu

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula