Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj Tüm Riskler Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

 •  Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına)
 •  Yangın, yıldırım, infilak
 •  Hırsızlık
 •  Hava/Kara taşıtları çarpması

vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar;

 • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları
 • İnşaat makineleri ( CPM )
 • Şantiye Tesis ve Ekipmanları ( CPE )
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk / Çapraz sorumluluk
 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Bakım devresi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 • Teminat kapsamına giren herhangi bir hasar sonucu ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye ve fazla mesai ücret zamları
 • Mevcut tesis ve yapılara gelebilecek zararlar

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Sigortası' nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Montaj Sigortaları Genel Şartları Montoj Sigortası Bilgilendirme Formu

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula