Gezi teknelerini, Enstitü Yat Klozu (1.11.1985) kapsamında teminat altına almakla en uygun güvence sağlanmaktadır. Bu teminat ile yatınız denizde, iç sularda, limanda ve marinada bağlıyken veya karaya alınırken, karada bulunduğu süre içinde ve suya indirilirken, yangın, korsanlık, infilak ve deniz, ırmak, göl veya diğer seyredilebilir sularda karaya vurma, fırtına, yıldırım gibi tehlikeler sonucu uğrayabileceği hasarlar başta olmak üzere olası hasarlar karşısında güvence altındadır.

Ayrıca; levazım, yakıt, makine veya donanımın yüklenmesi veya boşaltılması veya yakıtın yerlerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar, infilak, teknenin üzerinde teknenin adı veya işareti bulunan servis botunun, hırsızlığa karşı önlemler ile korunan dıştan takma motorun çalınması, sigortalı hesabına bakım ve onarım yapan kişiler hariç, herhangi bir kişinin ihmali nedeniyle teknenizdeki hasar ve kayıplar, teknenizde, yakınında veya diğer gemide bulunan üçüncü şahısların sigorta süresi içinde bir kaza nedeniyle doğabilecek can kayıpları, yaralanmaları, hastalıkları (can kurtarma için yapılan ödemeler dahil) sigortalının, tekne sahibinin veya idarecilerinin kusur yada ihmalleri sonucu olmamak koşuluyla teminat altına alınmaktadır.

Tekne Poliçesi Genel Şartları Tekne Sigortası Bilgilendirme Formu

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula