Sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü kişilere herhangi bir sebeple verebileceğiniz bedeni ve/veya maddi zararlar sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde , hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.

 

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Bilgilendirme Formu

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula