İş yerinizde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda size düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle size bir hizmet anlaşması ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından talep edilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat istemleri ve yine aynı kurum tarafından size karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat tutarlarını teminat altına alan bir paket sigortadır.

İsteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar

  •  İşçilerin, işveren tarafından sağlana bir taşıt ile işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında doğabilecek zararlar
  •  İşçilerin İşveren tarafından görev ile başka yere gönderilmeleri yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda oluşabilecek zararlar
  •  T.C. sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İşveren Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

 

 

Teklif Al Hasar Sorgula