Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

TEMİNAT KAPSAMLARI

Geniş Kapsam :

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda Genel Şartlarda A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere;

  • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
    ( Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.)
  • Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
  • Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü, sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder

İsteğe bağlı olarak;

  • Hırsızlık
  • Ek prim ile, işletmedeki sigortalanabilir tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile "Şap Hastalığı ve Ek Hastalıklar Teminatı" alınabilir (Şap Teminatı için işletmenin Arilik Belgesi'ne sahip olması zorunludur)

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TARSİM - Büyükbaş Hayvan Hayat

 

Teklif Al Hasar Sorgula