Veteriner Bilgi Sistemine kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda, Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere,

  • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale ( Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.)
  • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
  • Yangın veya infilak

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

İsteğe bağlı olarak;

  • Hırsızlık
  • Ek prim ile, işletmedeki sigortalanabilir tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile "Şap Hastalığı ve Ek Hastalıklar Teminatı" alınabilir (Şap Teminatı için işletmenin Arilik Belgesi'ne sahip olması zorunludur)

Küçükkbaş Hayvan Hayat Sigortası ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TARSİM - Küçükbaş Hayvan Hayat

 

Teklif Al Hasar Sorgula